Zastupitelstvo obce, záměry obce

    

Zastupitelstvo obce:

Starosta: Ing. Pavel Svárovský

Místostarosta: Bohumil Haruda

Členové: Jaroslav Bartoň, Jiří Beran, Ing. Jiří Čekal, Jana Puldová, Josef Rychtařík

 

     Obec  má schválený územní plán plán pro stavbu rodinných domků i pozemky určené pro podnikání. Obec je kompletně plynofikována a je zde veřejný vodovod.

 

V plánu roznoje obce na nejbližší roky jsou tyto akce:

-       

-          vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod

-           úprava centra obce

-          zasíťování nových parcel na výstavbu rodinných domků - probíhá příprava,