Oznámení o konání Zastupitelstva

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOJČICE

 

 

 

 

Místo konání – úřadovna obecního úřadu

 

Čas                 - 25.6.2018 20.00

 

Navržený program

 

 

1.  Revitalizace středu obce a územní plán

2.  Smlouva o věcném břemenu

3.  Rozpočtové opatření č.2

4.  Záměr pronájmu pozemku

5.  Vyhodnocení ankety

 

 

 

    

 

 

           V Kojčicích 17.6.2018

 

 

                                                                                  starosta obce