Oznámení o konání Zastupitelstva

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOJČICE

 

 

 

 

Místo konání – úřadovna obecního úřadu

 

Čas                 - 4.6.2018 20.00

 

Navržený program

 

 

1.  Účetní závěrka MŠ Kojčice

2.  Závěrečný účet obce Kojčice včetně výsledku přezkoumání hospodaření

3.  Účetní závěrka obce Kojčice

4.  Prodej pozemku

5.  Oznámení o rozpočtovém opatření

 

 

 

    

 

 

           V Kojčicích 27.5.2018

 

 

                                                                                  starosta obce

 

 


Aktuality

  • Chystáme nové stránky

    Vážení příznivci a obyvatelé obce Kojčice, připravujeme pro vás nové aktualizované stránky. 
Archiv aktualit