Onámení o době a místě konání voleb

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kojčice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí   a o změně některých zákonů

 

1. Volby do zastupitelstva obce Kojčice se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2.   Místem konání voleb

     je   volební   místnost v restauraci č.p.91

 

4.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

 

5.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

 V  Kojčicích   dne   19.9.2018                             Ing. Pavel Svárovský

                                                                            starosta

 


Aktuality

  • Chystáme nové stránky

    Vážení příznivci a obyvatelé obce Kojčice, připravujeme pro vás nové aktualizované stránky. 
Archiv aktualit