Usnesení 3.9.2007

  • zastupitelstvo schválilo příspěvek na dětské dny
  • zastupitelstvo schválilo záměr zadání prováděcí projektové dokumentace
  • kanalizace a ČOV