Usnesení 15.10.2007

- zastupitelstvo schválilo podmínky pro pronájem nebytových prostor v budově

obecního úřadu

- zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek občanskému sdružení - centrum

LADA ve výši 2000 kč

- zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu č. 3/2007