informace o obci

     Obec se nachází v Kraji Vysočina mezi Pelhřimovem a Humpolcem poblíž dálničního přivaděče mezi Pelhřimovem a Humpolcem – dálnice D1. Poloha obce je umístěna na Želivské pahorkatině u řeky Hejlovky.

Původní název Kožčice (ves lidí Kožkových). Poprvé úředně zmiňována v berních registrech v Červené Řečici r. 1379. Roku 1219 jetu také zmiňováno jméno Bohuchvala z Kojčic. Správou obec připadala k panství pražských biskupů v Červené Řečici.

Od r. 1572  přešla obec do majetku města Pelhřimova. Samosprávnou obcí jsou Kojčice od roku 1850.

 Kromě dobrého napojení obce na silniční síť a dobrou dostupnost práce v Pelhřimově a Humpolci je nespornou předností obce klidné a čisté životní prostředí typické Vysočiny, krásnou přírodou v okolí – kopce, pole, lesy, louky, údolí řeky Hejlovky a blízká Sedlická přehrada. U řeky jsou v katastru obce 2 mlýny, jez, jezírko nazívané Bezedné a Stará hráz – zbytky mohutné hráze rybníka na řece Hejlovce.      Náves má kruhovitý tvar. Střed tvoří rybník Návesák. Nadmořská výška středu obce je 488 m. Nejvyšší územní polohu obce má les Hůrka 582 m n.m. ke Chvojnovu a nejnižší bod katastru je u Šlejferkova mlýna 458 m n.m. směr k Sedllické přehradě. Katastr obce má 598 ha. Všechny plochy (pole 344 ha, louky 96 ha, lesy 85 ha) jsou řádně obdělané. Rozloha zastavěné plochy činí 6 ha.      Obec má přes 310 obyvatel. Průměrný věk obyvatel činí 36 let. Obec se díky nové výstavbě RD poměrně rychle rozrůstá. Po roce 1990 bylo do roku 2010 vystavěno 26 nových rodinných domků z čehož 23 domů bylo nově vystavěno a 3 vznikly výstavbou nových domů na místě zbouraných původních objektů. Poměrně velký počet dalších domů bylo poměrně zásadně přestavěno.  Díky tomu se počet obyvatel za uvedené období zvýšil o 40 občanů. Komunikací je dobře napojena na dálniční přivaděč Pelhřimov – Humpolec (D1 Praha – Brno), včetně autobusového spojení.  Nejstarší obyvatelé obce: Stejskalová Františka - r. nar.1922, Přech Emanuel- r. nar.1924, Svárovský Emanuel- r. nar.1926 V centru obce je kulturní památka – kaple sv. Jana z Nepomuku, Morový sloup,  Památník padlých za 1. světové války. Nejvýznamnější dobrovolnou aktivitou dle organizovanosti je Sbor dobrovolných hasičů, který má 54 evidovaných členů, tj, členy sboru cca 1/3 mužů žijících v obci. Další aktivní organizací je Myslivecký spolek a Sdružení maninek. Hasičský sbor a Sdružení maminek zaštiťují téměř všechny společensko –kulturní akce v obci. V obci bohužel chybí jakýkoliv sportovní klub i přes poměrně příznivou věkovou strukturu obyvatel.      V obci jsou pro občany k dispozici tyto základní služby – smíšený obchod, pohostinství, pošta, mateřská škola, funkci  veřejné vývařovny obědů plní kuchyně Zemědělského  družstva.V místě lze spolehlivě zajistit v provozovnách nebo u živnostníků  tyto služby:  truhlářství, zámečnictví, tesařské práce, elektro, voda-topení, kadeřnictví.

Nákladní dopravu zajišťuje Zemědělské družstvo Kojčice, které je největší firmou se sídlem v Kojčicích a největším zaměstnavatelem.  Dle údajů ČSÚ je v obci evidováno působení 46 podnikatelských subjektů.

      Obec  má schválený územní plán plán pro stavbu rodinných domků i pozemky určené pro podnikání. Obec je kompletně plynofikována a je zde veřejný vodovod.

Aktuality

  • Chystáme nové stránky

    Vážení příznivci a obyvatelé obce Kojčice, připravujeme pro vás nové aktualizované stránky. 
Archiv aktualit